Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
De Filippijnen - Een Inleiding
U bent hier: Voorpagina Algemeen De Filippijnen - Een Inleiding
Zondag, 21 juli 2019 10:54:43

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

De Filippijnen - Een Inleiding

Volk, Cultuur, Politiek en Economie

Daar waar de Zuid-Chinese zee en de Stille Oceaan elkaar ontmoeten, ligt de Filippijnen, een archipel van 7000 eilanden. Luzon in het noorden en Mindanao in het zuiden zijn de grootste eilanden. Daartussenin liggen de Visayas, met

De Filippijnen hebben een tropisch klimaat met een droog en een regenseizoen. Het land wordt veelvuldig geteisterd door zware orkanen en telt verschillende actieve vulkanen, zoals de Pinatubo die in 1991 tot uitbarsting kwam. Er wonen 85 miljoen mensen. Ruim 45% van de Filipino's is jonger dan 15 jaar. In de hoofdstad Manilla wonen ongeveer 15 miljoen mensen. De asme standard verstedelijking is de laatste decennia sterk toegenomen, naar schatting woont nog maar 55% van alle mensen op het platteland. Het is een vruchtbaar land, rijk aan delfstoffen zoals goud en zilver en met een fascinerende cultuur.

Spanjaarden en Amerikanen
In 1521 zette de Portugees Magalhaen als eerste Europeaan voet aan wal op de Filippijnen. Hij noemde de eilanden Las Filipinas, naar de Spaanse koning Philips II. Tot 1898 bleef de Filippijnen een Spaanse kolonie. Daarna namen de Amerikanen de eilandengroep over en bleven er tot 1946 de baas. De buitenlandse overheersing had grote gevolgen voor de Filipino's. De Spanjaarden brachten het rooms katholieke geloof en introduceerden het grootgrondbezit. Op het platteland heersen nu nog vaak feodale verhoudingen.

De Amerikanen introduceerden hun waarden en normen via het onderwijs. Nog steeds is een groot deel van het onderwijs in het Engels. Het huidige politieke systeem is een kopie van het Amerikaanse en de Filippijnse economie is sterk afhankelijk van de Amerikaanse markt. Al tijdens het bewind van de Amerikanen kende de Filippijnen een vorm van zelfbestuur, waarin de inheemse elite nauw samenwerkte met de Amerikanen.

Na de onafhankelijkheid in 1946, konden zij eenvoudig de macht overnemen. Tot op de dag van vandaag zijn het voor een groot deel dezelfde families als destijds, die de dienst uitmaken in het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en in de besturen van provincies en gemeenten (towns) Godsdienst speelt een belangrijke rol op de Filippijnen. De rooms katholieke kerk heeft een vergaande invloed op het persoonlijke, sociale en zelfs op het politieke leven.

Replica Omega Watches replica oakley replica Michael Kors Buy Replica Watches Rolex Replica

Op grote delen van Mindanao, waar de Spanjaarden maar moeilijk voet aan de grond kregen, is de islam van oudsher een factor van belang in het maatschappelijk verkeer. Het geloof, je kunt er niet omheen. 'Bahala na', zal een Filipino zeggen als er iets mis gaat, 'God moet maar zien'.

Eenheid en verscheidenheid in culturen
De culturele diversiteit op de Filippijnen is groot. Er worden 70 verschillende talen en dialecten gesproken. Naast katholicisme, Islam en protestantisme, praktiseren veel inheemse volkeren nog hun eigen godsdienst. In het Cordilleragebergte op het eiland Luzon wonen de Ifugao en de Kalinga, trotse bergvolkeren met een eigen cultuur en traditie die alle stormen heeft doorstaan. Op Mindanao leven negentien verschillende inheemse volkeren, waaronder de Subanen (Zamboanga provincies) de Manobo (Davao provincies) en de Tiboli (provincie South Cotabato).

Op Mindanao woont ook het grootste deel van 6 miljoen Moros, de Filippijnse moslims. Hoe verschillend ook, de meeste volkeren in de Filippijnen zijn van Maleise oorsprong. Daarom kan het heel goed gebeuren dat je bij de Manobo in het zuiden van Mindanao dezelfde gebruiken en opvattingen aantreft als bij de Ifugao, die meer dan 1000 kilometer verdop in het noorden leven.

asme code

Filippijnse waarden
Het belang van familie is een typisch Filippijnse waarde. De familie is een belangrijk referentiekader voor alle mensen in de Filippijnen. Mensen steunen op familiebanden in veel aspecten van hun leven. 'Familie' moet je daarbij ruim opvatten. Ook verre neven en nichten, aangetrouwde ooms en tantes en soms ook de kinderen van de buren maken deel uit van de familie. De extended family noemen de Filipino's dat, een grootfamilie. Persoonlijk contact, vertrouwen en wederzijds respect zijn op de Filippijnen belangrijk om zaken te kunnen doen. Anders dan in Nederland drukken mensen hun gevoelens en gedachten niet rechtstreeks uit. Dat zou onbeschoft zijn. Mensen letten op indirecte signalen en geven zelf ook vaak indirect te kennen of ze iets willen of niet. Op die manier worden afspraken bevestigd of afgewimpeld zonder dat iemand gezichtsverlies hoeft te lijden, want ook dat is not done op de Filippijnen.

Humor en muziek zijn andere aspecten van het Filippijnse leven die je overal tegenkomt. Misschien niet onze humor en onze muziek, maar toch. Armoede, droogte en orkanen ten spijt, op de Filippijnen vinden de mensen altijd wel een reden om te lachen. Tijdens een bruiloft, een verjaardag, of zomaar na een dag hard werken, verschijnt er al gauw een gitaar en wordt er gespeeld en gezongen tot laat in de avond.

Politiek systeem
De Filippijnen zijn een republiek naar Amerikaan model, met een president aan het hoofd en een gekozen Senaat en een Huis van Afgevaardigden. Het land is verdeeld in 78 provincies, 1531 towns (gemeenten) en ruim 41.000 barrio's (dorpen), met respectievelijk gekozen gouverneurs, burgemeesters en dorpshoofden.

Tijdens verkiezingen staan in de Filippijnen naast de posten van de president en vice-president vele andere posities op het spel: twaalf van de 24 senaatszetels, de 250 zetels van het Huis van Afgevaardigden, de gouverneurs en provinciale raden van 75 provincies, burgemeestersposten en gemeenteraadszetels van 1500 gemeenten. De president en vice-president worden in één ronde gekozen: degene die de meeste stemmen heeft wint, ongeacht het percentage. De verkiezing voor de senaat gebeurt volgens een evenredige vertegenwoordiging van de landelijk uitgebrachte stemmen. Tweehonderd leden van het Huis van Afgevaardigden worden daarentegen per district gekozen en vijftig via het 'partijlijst systeem'. Het 'partijlijst-systeem' is bedoeld voor kandidaten uit de gemarginaliseerde sectoren. Dit systeem is vergelijkbaar met wat wij kennen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Kiezers stemmen op een partij, die vervolgens de hoogst geplaatste kandidaten afvaardigt.

President Gloria Macapagal-Arroyo
Met een krappe meerderheid van stemmen won Gloria Macapagal-Arroyo de verkiezingen van 10 mei 2004 van de voormalig filmster Fernando Poe Jr. Deze verkiezingen waren met 141 doden niet alleen de meest bloedige van de laatste decennia, ze waren ook één van de meest omstreden verkiezingen. Nooit eerder was er zoveel te doen om het tellen van de stemmen en nog nooit duurde het zo lang voor de einduitslag van de presidentsverkiezingen bekend was.
Ook al werd twee dagen na de verkiezingen wereldkundig gemaakt dat Gloria Arroyo aan een nieuwe ambtstermijn als president kon beginnen, het duurde tot eind juni voor de uitslag officieel was. En Arroyo kwam met de hakken over de sloot evenals haar vice-presidentskandidaat, tv presentator Noli de Castro.

President Macapagal komt uit een traditionele politieke familie. Ze werden geboren in de provincie Pampanga in Centraal Luzon. Ze is de dochter van de voormalige president Macapagal, die de Filippijnen regeerde van 1961 tot 1965. Tijdens het bewind van Cory Aquino (1986-1992) werkte Arroyo op het ministerie van Handel en Industrie, eerst als assistent staatssecretaris en later als staatssecretaris. In 1992 werd ze gekozen als één van de 24 senatoren en in 1998 als vice-president onder Estrada.

In oktober 2000 werd Estrada ervan beschuldigd honderden miljoenen peso te hebben ontvangen uit de inkomsten van een illegaal gokspel en van geld van niet betaalde belasting op sigaretten. In december begon een afzettingsprocedure die op 20 januari 2001, middels een volksopstand tot zijn afzetting leidde. Deze volksopstand werd People Power II genoemd, omdat het gezien werd als een vervolg op de volksopstand tegen dictator Marcos. Op zaterdag 20 januari volgde vice-president Gloria Macapagal-Arroyo Estada op en werd ze beëdigd als de veertiende president van de Filippijnen. Haar motto was: "Doe wat juist is, doe je best en laat God voor de rest zorgen.
Volgens veel groeperingen bestaat de regering Arroyo evenals in haar eerste ambtstermijn voor een groot deel uit traditionele politici. Velen van hen waren ook aan de macht tijdens asme download vorige regeringen. Critici verwachten dan ook dat het beleid van de nieuwe regering niet veel anders zal zijn dan dat van voorgaande regeringen.

Economische ontwikkeling en armoede
Ondanks een forse economische groei in de jaren negentig, leeft nog steeds 50% van de Filippijnse bevolking in diepe armoede. Veel mensen op het platteland pachten hun land en moeten een groot deel van hun oogst afstaan als huur, soms wel meer dan de helft. Anderen werken als seizoensarbeider en verdienen bitter weinig.
Ondanks landhervormingsplannen van verschillende presidenten is veel van de vruchtbare landbouwgrond nog steeds in bezit van een bevoorrechte elite en buitenlandse landbouwbedrijven als Dole en Del Monte. De werkeloosheid is groot, tussen de 10 en 15%. Van de beroepsbevolking verdient tenminste 30% niet genoeg om zijn gezin te onderhouden en de kinderen naar school te laten gaan. Toch wil de regering de lonen laag houden om buitenlandse investeringen aan te trekken. Sinds de laatste 10 jaar is de situatie van de armsten in de Filippijnen verslechterd omdat de economische crisis in Azië ook z'n effecten heeft op de Filippijnen.

Buitenlandse schulden
De Filippijnen heeft een buitenlandse schuld van meer dan 50 miljard euro. De aflossing van de schuld gaat ten koste van het budget voor voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg. Om de schulden af te lossen stimuleert de regering de export. Terwijl veel mensen honger lijden wordt steeds meer landbouwgrond gebruikt voor exportgewassen als ananas, snijbloemen en asperges.

Een andere manier om de afbetaling van schulden te financieren is de "export" van arbeidskrachten. Vanwege de armoede zoeken velen hun heil in het buitenland. De regering moedigt dat aan. De honderdduizenden Filippijnse migranten sturen jaarlijks miljarden dollars naar huis. Zij vormen de belangrijkste bron van buitenlandse deviezen voor de overheid. In Nederland wonen naar schatting 8.000 tot 12.000 Filipino's.

asme section viii

Zelforganisaties
De Filipino's zien niet lijdzaam toe. Er zijn duizenden lokale en nationale organisaties waarin gewone mensen actief zijn om hun eigen situatie te verbeteren en invloed uit te oefenen op het beleid van de regering. Al die organisaties samen worden de volksbeweging genoemd. Zij streven naar een rechtvaardiger verdeling van welvaart, zorg voor het milieu en een landbouwbeleid waarbij de voedselvoorziening voor de bevolking voorop staat. Om dat te bereiken streeft de volksbeweging ook naar maatschappelijke veranderingen, om de macht van de rijke families in te perken en de gewone Filipino's meer zeggenschap te geven in de politiek.

Mensenrechten
Ten tijde van Marcos, was de Filippijnen berucht vanwege de schendingen van de mensenrechten. Duizenden mensen werden vermoord, gemarteld, of verdwenen omdat ze kritiek hadden op de regering. Nog steeds is van 1600 mensen niet bekend wat er met hen gebeurd is.
De laatste jaren is de situatie verbeterd, maar mensen die kritiek hebben op de regering, een plaatselijke gouverneur of burgemeester lopen ook nu nog het risico vermoord te worden. Op dit moment zitten nog ongeveer 250 mensen gevangen om politieke redenen.

De afgelopen jaren ontvluchtten honderdduizenden mensen hun woongebied vanwege gevechten tussen het regeringsleger en verschillende verzetsbewegingen. Soms ontruimt het leger een woongebied als ze bang is dat de mensen een verzetsbeweging steunen. Maar een toenemend aantal mensen wordt van hun grond verjaagd om plaats te maken voor mijnbouwprojecten, toeristenoorden en soms zelfs voor golfbanen. De bevolking heeft geen inspraak in deze projecten en ze heeft vaak geen poot om op te staan. Vooral inheemse volkeren wonen vaak al eeuwen in een gebied, maar zijn officieel geen eigenaar van de grond. Ze moeten weg en worden vluchteling in eigen land.

Veel organisaties in de Filippijnen zetten zich in voor de mensenrechten. Sommigen doen dat al meer dan 25 jaar. Door hun inspanningen is het aantal mensenrechtenschendingen de laatste jaren flink afgenomen. Hun werk is nog niet af en zij blijven zich inzetten voor mensen van wie de rechten geschonden worden. #

Filippijnengroep Nederland
2005

asme download API STD 650 AWS D1.6 ASHRAE 62.1 IPC A-610E

 

 


Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
© auteursrecht 2005 Stichting Filippijnen Groep Nederland.