Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
Ontbossing en gevolgen
U bent hier: Voorpagina » Artikelen en Publicaties » Ontbossing en Overstromingen » Ontbossing en gevolgen
Zondag, 21 juli 2019 11:09:20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Ontbossing en gevolgen

Evert de Boer

Breitling Bentley Continental GT Chronograph pure ice racing replica watches using the Continental GT Chronograph pure ice are utilized Bentley car's unique pure ice color - both original and stylish whitened dial watch with ice, and ice exactly the same color whitened rubber strap. All-whitened "pure ice" design, such as the whitened wizard icebreaking and relaxation. Zhen triggered smaller sized size design, still considerably refined and delightful, unique.

Helvetica, sans-serif">Bij aankomst van de Spanjaarden in 1521, was de Filippijnen naar schatting voor 92 procent (circa 27,5 miljoen hectare) bedekt met bossen en oerwouden. Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar zelfs de centrale laaglanden in Luzon en Mindanao waren geheel bedekt met wouden. De resterende acht procent van het land, voornamelijk bestaande uit de kuststroken, was ruim genoeg voor de 500.000 mensen die het land toen bevolkten.

  CommerciĆ«le plantages
De Spanjaarden begonnen met het ontginnen van de schier oneindige lijken bossen en gebruikten het hout in eerste instantie voor het bouwen van schepen. In 1800 was de bevolking gegroeid tot 1,8 miljoen zielen en de groeiende behoefte aan landbouwgrond leverde in die tijd een aanzienlijke bijdrage aan de ontbossing. Het beboste deel van de Filipijnen was in een kleine 300 jaar met 1,4 miljoen hectare teruggelopen, maar bedroeg nog altijd ruim 26 miljoen hectare. 
Later werden er ook bossen gekapt om plaats te maken voor commerciĆ«le plantages met abaca, tabak en suikerriet. Er werd vooral gekapt op gemakkelijk toegankelijke plekken, wat er toe leidde dat de kaalslag op Cebu en Bohol zo ernstig was dat de koloniale regering in 1874 een decreet uitvaardigde die commerciĆ«le houtkap verbood in gebieden die met kaalslag werden bedreigd. In de jaren daarvoor was al een dienst opgezet die de houtkap op publiek domein moest gaan reguleren en vergunningen voor houtkapconcessies aan particuliere bedrijven ging uitgeven, zonder welke er niet gekapt mocht worden. Paradoxaal genoeg steeg de hoeveelheid gekapte bossen van 5000 hectare in 1800 tot 50.000 hectare per jaar in 1900.

  Hoog tempo ontbossing in 20ste eeuw
Het waren echter de Amerikanen die de Filippijnse wouden systematisch begonnen te exploiteren. Ze zagen het als rijke bron van inkomsten, want aan het begin van de twintigste eeuw was de vraag naar goede houtsoorten in Noord Amerika en Europa groot.
Modernisering van houtkapindustrie kreeg de hoogste prioriteit van de Amerikanen. In 1904 werd er een wet aangenomen die de Amerikaanse baas van het Bureau of Forestry mandaat gaf vergunningen voor concessies uit te geven op een schaal en voor een duur die hijzelf kon bepalen. Hij had de beschikking over een gebied dat 20 miljoen hectare besloeg, waaronder de centrale laaglanden die voor 1920 volledig waren ontbost. Over herbebossing of bescherming van natuurlijke rijkdommen was in de wet niks terug te vinden. De houtproductie steeg tot 150.000 hectare per jaar en binnen 50 jaar rooiden de Amerikanen meer bos dan de Spanjaarden in ongeveer 400 jaar.

Alsof er niks aan de hand was werd het tempo van ontbossing in de tweede helft van de twintigste eeuw drastisch opgevoerd om in de jaren zestig te pieken met 300.000 hectare per jaar. Het aantal uitgegeven concessie steeg explosief evenals de houtexport. De jaren tussen 1960 tot 1980 waren de gouden jaren van de houtkapindustrie, van alle hout exporterende landen stond de Filippijnen op de vijfde plaats en de exportinkomsten uit hout bedroeg 35 procent van het totaal. Zeventig procent van het hout ging naar Japan.
Na 1985 liep het tempo van ontbossing terug tot 100.000 hectare per jaar. Niet verwonderlijk want in 1987 was er minder dan 7 miljoen hectare bos over, dat is een kwart van de oorspronkelijke dekkingsgraad. Tegen die tijd waren de bossen op de meeste eilanden verdwenen. Alleen in het Sierra Madre gebergte in Noordoost Luzon, enkele bergketens in Mindanao en op Palawan was de bebossing nog boven de 50 procent van het oorspronkelijke niveau. In 2000 was er nog 5,5 miljoen hectare bos over, waarvan ongeveer 800.000 hectare oorspronkelijk regenwoud dat zich bevindt in de hooggebergten.

  Overstromingen
Ontbossing wordt in brede kring gezien als de achterliggende oorzaak van de overstromingen. Zo zegt de Filippijnse natuur- en milieu organisatie Haribon in een verklaring, na de ramp in de provincies Aurora en Quezon van december 2004, dat de vernielingen door overstromingen en modderstromen in belangrijke mate worden veroorzaakt door het op grote schaal kappen van de oerwouden.
"De bossen functioneren als spons die het regenwater vasthouden. Door het verdwijnen van het bos is de grond niet in staat het water vast te houden. Bij hevige regenval neemt het water de grond mee en langzaam maar zeker ontstaat er kaalslag en vermindert de capaciteit van de overgebleven grond om water vast te houden. De grond die met het water mee wordt gevoerd komt in de rivieren terecht, waardoor hun capaciteit om water af te voeren vermindert. Dit leidt tot grootschalige rampen als meerdere tyfoon achter elkaar over hetzelfde gebied trekken, zoals dat in december 2004 in het oosten van Luzon het geval was. Grote hoeveelheden water stromen direct naar beneden en de ondiepe rivieren veranderen in woeste stromen die alles op hun weg meenemen, inclusief bruggen en huizen."

  Combinatie van factoren
Alhoewel illegale houtkap ongetwijfeld een flinke bijdrage heeft geleverd aan de ontbossing is de huidige kaalslag ontstaan door een combinatie van factoren. Volgens de wetenschappelijke organisatie Environmental Science for Social Change (ESSC) in de Filippijnen, is legale commerciƫle houtkamp de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van bijna 20 miljoen hectare oerwouden over de afgelopen 100 jaar.
In een brochure over het verdwijnen van het oerwoud en de gevolgen daarvan legt het ESSC uit dat het ontstaan van de rampzalige situatie vooral de voormalige koloniale machten en de Filippijnse overheid aan te rekenen is. Naast het op grote schaal verlenen van kapvergunningen is er een slecht bevolkingsbeleid gevoerd en heeft een sociaal economisch beleid gedicteerd door de elite tot gevolg gehad dat een groot deel van de bevolking in grote armoede leeft.
De explosieve groei van de bevolking en daarmee gepaard gaande behoefte aan landbouwgrond en brandstof heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het in snel tempo verdwijnen van de bossen. Activiteiten van de commerciƫle houtkapbedrijven, die de eerste en grootste verwoesting van het oerwoud veroorzaken, ontsluiten het oerwoud voor plattelanders die op zoek zijn naar bronnen van inkomsten. Daarbij gaat het om landarbeiders, kleine en werkloze boeren, kleine zelfstandigen die hout verwerken tot brandstof en mensen op zoek naar brandhout. Relojes hublot replicas Dit heeft geleid tot vergaande vormen van erosie van 45 tot 50 procent van het landoppervlak. +++

 

 

 


Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
© auteursrecht 2005 Stichting Filippijnen Groep Nederland.