Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
Ontevredenheid binnen het leger groeit
U bent hier: Voorpagina Ľ Artikelen en Publicaties Ľ Politieke instabiliteit en ... Ľ Ontevredenheid binnen het l...
Zondag, 21 juli 2019 10:59:22

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Ontevredenheid binnen het leger groeit

Alle partijen in het politieke krachtenveld zijn het erover eens dat het Filippijnse leger een beslissende factor vormt in  pogingen om president Arroyo ten val te brengen. Maar ook voor de president om aan de macht te blijven. Arroyo heeft echter alle redenen voor ongerustheid. Ze heeft een aantal blunders begaan die de ontevredenheid onder de militairen flink heeft aangewakkerd. De balans lijkt in haar nadeel door te slaan

Door Glenda M. Gloria

In de nacht van 2 oktober 2005 werd president Arroyo gealarmeerd over een plan van rebellerende militairen om een opstand te beginnen. Ze zouden daarbij ondersteund worden door groepen uit de burgerij. De hoogste militaire bevelhebbers en officieren kregen de opdracht hun manschappen bijeen te brengen en ervoor te zorgen dat niemand de militaire barakken en kampen zou verlaten.
Een generaal en een kolonel bevestigden aan Newsbreak dat zij die nacht de opdracht kregen zich onmiddellijk te melden in hun militaire kamp Fort Bonifacio in Metro Manila, vanwege berichten over een ophanden zijnde couppoging. Eenheden van de politie zetten op veel plaatsen in de hoofdstad controleposten op. Het was de eerste keer sinds het "hallo Garcie" schandaal rondom de verkiezingsfraude van afgelopen juni dat de militaire leiding midden in de nacht uit bed werden getrommeld om zich bij hun hoofdkwartier te melden. Niet militaire bronnen melden dat eerder die week dat tenminste 80 officieren en soldaten vanuit verschillende delen van het land in Metro Manilla waren aangekomen. Sommigen hadden officieel toestemming hun eenheid te verlaten, anderen niet. Ze hielden zich schuil in verschillende delen van de stad, wachtend op een oproep om in actie te komen. Wat echter grote paniek teweegbracht in het presidentiele paleis, was de massale religieuze protestactie die op die tweede oktoberdag georganiseerd werd door evangelist en voormalig presidentskandidaat Eddie Villanueva. Onder de deelnemers bevonden zich veel persoonlijkheden uit de oppositiepartijen. Als de meer dan 100.000 demonstranten door waren gegaan tot de volgende dag, dan was dat hét signaal geweest voor de militairen om in actie te komen in een poging de president af te zetten.

  Ontslag marineofficieren
Sinds in juni de bandopname, waarop president Arroyo een lid van de verkiezingscommissie Comelec vroeg haar verkiezingsoverwinning veilig te stellen (bekend als het "hallo Garcie" schandaal), in de openbaarheid werd gebracht gonst het in Metro Manilla van de geruchten over couppogingen. Maar dit was de eerste keer dat er sprake was van een serieuze en concrete dreiging. De bestaande onvrede onder de militairen werd versterkt doordat Arroyo twee marineofficieren ontsloeg nadat ze in september een getuigenis in de senaat hadden afgelegd in verband met verkiezingsfraude tijdens de presidentsverkiezingen van mei 2004.
Als reactie op het ontslag van brigadier generaal Gudani en luitenant kolonel Balutin stelde een groep marineofficieren voor dat alle 8000 mariniers massaal het werk zouden neerleggen. "Dit voorstel is binnen onze gelederen serieus besproken" vertelde een marineofficier aan Newsbreak, die om voor de hand liggende redenen anoniem wilde blijven. "Maar de conclusie was dat we ons niet kunnen veroorloven impulsief te reageren. Het is belangrijk dat we de gelederen gesloten houden en als eenheid reageren. Dat is onze traditie en die willen we hoog houden." De bevelhebber van de mariniers, brigadier generaal Renato Miranda, sprak noch zijn afkeuring uit over de actie van de twee officieren om te getuigen, noch sprak hij zijn steun uit voor de president. Hij verklaarde alleen dat de mariniers loyaal zijn aan de bevolking en aan de grondwet. Een verklaring die ongetwijfeld onrust heeft gezaaid in het presidentiele paleis.

  Hoge officieren blijven loyaal
Aan de andere kant hebben verschillende hoge officieren van het leger publiekelijk hun loyaliteit aan de president verklaard. Een Newsbreak bron uit de anti-Arroyo beweging onthulde echter dat de commandant van de zeevloot, admiraal Ernesto de Leon, via een afgezant had laten weten dat zijn lijnen naar de oppositie open staan. De bron gaf aan niet te weten wat de motieven van de admiraal zijn. Officieren van de verschillende legereenheden hielden in augustus en september in het geheim discussies over de politieke ontwikkelingen in het land. Volgens een officier die aan deze bijeenkomsten meedeed kwamen deze bijeenkomsten in kleine kring eind september veelvuldig voor. Er werd ook aan deelgenomen door officieren van de 'Magdalo groep', een groep van 300 jonge militairen die in juni 2003 een mislukte couppoging pleegden.
Op basis van interviews die Newsbreak hield met militaire en niet militaire bronnen, blijkt dat verschillende militaire groeperingen actief aan werven zijn voor medestanders voor het plegen van een coup. De belangrijkste daarvan zijn voormalige leden van de 'Beweging ter Hervorming van het Leger' (Reform the Armed Forces Movement - RAM); de Bond van Jonge Officieren (Young Officers Union - YOU); jonge officieren met sympathie voor de idee√ęn van RAM en YOU; de 'Magdalo groep, bestaande uit afgestudeerden van de Militaire Academie uit 1990; en de overgebleven Marcos loyalisten in het leger.
De regering is vastbesloten de samenzweerders de wind uit de zeilen te nemen en vaardigde een bevel uit waarbij het bureaucraten, politie en militairen ten strengste verboden wordt om te getuigen tegen de president en om geruchten te verspreiden over dreigende moordaanslagen op de president. Ontevreden officieren zijn zich ervan bewust dat de loyalisten zich niet gemakkelijk laten overrompelen. Vandaar dat ze veel tijd besteden aan het overtuigen van zoveel mogelijk collega's om mee te doen aan een opstand. Ze willen daarmee bereiken dat de manschappen zich massaal tegen de loyale bevelhebbers keren, om zodoende een situatie te cre√ęren die kan leiden tot een nieuwe volksopstand vergelijkbaar met die van 1986 en 2001.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kader: Rangen en standen binnen het Filippijnse leger

Officieren                                                        Soldaten                                          

Generaal                                                            Meester Sergeant

Luitenant Generaal                                          Technisch Sergeant

Majoor Generaal                                              Staf Sergeant

Brigadier Generaal                                           Sergeant

Kolonel                                                             Korporaal

Luitenant Kolonel                                           Soldaat Eerste Klas

Majoor                                                              Soldaat

Kapitein

Eerste Luitenant

Tweede Luitenant

Sergeant Majoor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Blunders
De ontevredenheid in het leger is de laatste tijd sterk toegenomen. Alhoewel het 'hallo Garcie' schandaal bij velen in het leger weerzin opwekte, was er evenveel frustratie over de verdeeldheid onder de politieke oppositie. Bovendien bleven de rallies beperkt en is er geen duidelijk alternatief voor Arroyo aanwezig. Dit, en de lessen van eerdere volksopstanden die uiteindelijk tot weinig veranderingen leidden, maken de militairen terughoudend. Zelfs nu zien de meeste militairen de politieke manouvers als een spel van een elite die elkaar de macht betwist of als een experiment van links om aan de macht te komen. Aan de andere kant erkennen ze de, langzaam maar zeker, toenemende ontevredenheid onder de bevolking die vooral gevoed wordt door de aanhoudende pogingen van de regering om getuigennissen over de verkiezingsfraude te onderdrukken.
Maar wat leidde dan tot een veranderde stemming onder de militairen? Het waren de blunders van de president die de ontevredenheid in het leger heeft aangewakkerd. Ten eerste was er weerstand tegen de benoeming van een nieuwe bevelhebber van het leger. Daarbij passeerde de president de meest voor hand liggende kandidaat, die veel respect geniet binnen het leger, ten voordele van een meer loyaal geachte generaal. De gepasseerde generaal was op de Militaire Academie klasgenoot van Gudani, de eerder genoemde marineofficier die in de senaat tegen Arroyo getuigde en daarom ontslagen werd.
Enkele weken voor het benoemingsincident pleegde de militaire veiligheidsdienst een inval in een huis waar verliezend vice-presidentskandidaat Legarda bewijsmateriaal over haar aanklacht van verkiezingsfraude had opgeslagen. Dit wordt als hoogst onrechtmatig gezien. Het ontging de militairen niet dat de legertop de veiligheidsdienst hiervoor niet kon berispen, dezelfde veiligheidsdienst die verantwoordelijk was voor de opnamen die leiden tot het 'hallo Garcie' schandaal, terwijl de twee eerder genoemde marine officieren onmiddellijk na hun getuigenis in de senaat werden ontslagen.
Ook de slechte gewoonte van de president te reageren op ruwe, nog niet betrouwbare informatie, heeft haar geen goed gedaan. Zo hoorde ze, terwijl ze in New York was, dat een aantal legerofficieren van plan was bij haar aankomst op het vliegveld te demonstreren en haar landing wilden verhinderen. Ze nam het gerucht zo serieus dat de legerleiding opdracht kreeg ervoor te zorgen dat de genoemde officieren niet de barakken zouden verlaten. In een ander geval droeg ze een commandant op een kolonel te bestraffen van wie gezegd werd dat hij per sms obscene moppen over haar verspreidde. Dit soort gebeurtenissen wordt door de militairen gezien als vernederend voor professionele officieren en leidden tot demoralisatie. En de laatste blunder was natuurlijk het ontslag van Gudani en Balutin, wat leidde tot demoralisatie maar ook tot boosheid binnen het al rusteloze marinekorps.

  Verdeeldheid
Gevraagd naar de invloed van de Gudani-Balutin zaak zei een hooggeplaatste legerofficier, die vroeg zijn naam niet te noemen: "Dit zal ook onrust geven binnen de rest van het leger. De jonge officieren hebben communicatielijnen met andere eenheden en daar wordt momenteel druk gebruik van gemaakt. We weten allemaal dat deze zaak een schaamteloze poging is de waarheid te verhullen". Hoe verdeeld zijn de militairen in hun steun aan de president? Dezelfde hoge officier: "Het is 70-30 procent in het nadeel van Arroyo. Het zijn vooral de generaals binnen de commando structuur die loyaal aan haar zijn." Het komende halfjaar zal moeten blijken of dit loze grootspraak is van de ontevreden officieren of een voorbode van dingen die gaan komen.

Dit artikel verscheen afgelopen november in het
tweewekelijks tijdschrift Newsbreak
Vertaling en bewerking: Evert de Boer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kader:
Het Filipijnse leger oftewel de Armed Forces of the Philippines (AFP) komt voort uit de onafhankelijkheidstrijd tegen de Spanjaarden eind twintigste eeuw. Het leger werd officieel opgericht op 21 december 1935, tijdens de Commonwealth periode, toen het land een Amerikaanse kolonie was.
De militaire structuur komt overeen met die van het Amerikaanse leger en heeft de president van de republiek als hoogste bevelhebber.
Het Filippijnse leger bestaat uit de Army (landmacht) met 70.000 manschappen, de Navy (marine) met 28.000 manschappen, de Airforce (luchtmacht) met 17.000 manschappen en de Philippine Constabilary - een speciale politie eenheid met 40.000 manschappen.
Het Nationale Defensie College en Filippijnse Militaire Academie (PMA) zijn de twee belangrijkste trainingsinstituten van het leger.
Naast het reguliere leger van 155.000 is er een reservistenleger van vrijwilligers bestaande uit ongeveer 150.000 manschappen, waarvan de gewapende burgerwachten ook deel uitmaken.

 

 


Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
© auteursrecht 2005 Stichting Filippijnen Groep Nederland.