Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
Een overzicht
U bent hier: Voorpagina » Activiteiten » Activiteiten Filippijnengro... » Een overzicht
Zondag, 21 juli 2019 10:29:28

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Een overzicht

Algemene Activiteiten

Middels activiteiten en publiciteit vraagt Filippijnengroep Nederland (FGN) aandacht voor de positie van de armste lagen van de bevolking en de politieke, economische en sociale omstandigheden in de Filippijnen die ten grondslag liggen aan hun achtergestelde positie. Verder levert FGN een bijdrage aan activiteiten en campagnes in Nederland die zich bezig houden met mondiale verhoudingen, waarbij de Filippijnen een voorbeeldfunctie kan vervullen.

Activiteiten

Filipijnenmagazine  Tambuli
Filipijnenmagazine  Tambuli is een blad over maatschappelijke ontwikkelingen in de Filipijnen.Het is een gezamenlijke uitgave van Filippijnen Groep Nederland (FGN) en het Filippijns Informatie- en Documentatie Centrum (FIDOC). Het blad wordt gedrukt in zwart-wit, verschijnt vijf keer per jaar en elk nummer telt 24 pagina's.Een abonnement kost € 15,00 per jaargang,  €18,00voor België en andere landen in Europa en € 25,00  per jaar buiten Europa (dit vanwege de hoge portokosten). Een proefnummer is gratis op te vragen via www.tambuli.nl of  fgn.nl@planet.nl

Boeren en landarbeiders.
In haar activiteiten richt FGN zich vooral op ondersteuning van organisaties van landarbeiders en kleine boeren die veel werk maken van het landhervormingprogramma. Een programma dat de regering jaren geleden afkondigde, maar waar ze zelf weinig werk van maakt. Behalve gebrek aan land hebben deze groeperingen veel last van de gevolgen van globalisering en liberalisering. Door de open deur politiek van de Filippijnse overheid wordt de Filippijnse markt overspoeld door goedkope landbouwgewassen uit Europa en de Verenigde Staten, waardoor de landbouwsector het loodje dreigt te leggen.

Inheemse volken
Inheemse volken die zich inzetten voor duurzaam beheer van hun voorouderlijke gronden en zich verzetten tegen het stelselmatig vernietiging van het tropisch woud en de grootschalige milieuvervuilende mijnbouw worden eveneens door FGN, middels verschillende activiteiten ondersteund.

Vrouwen
Overal op de Filippijnen zijn vrouwen, ondanks alle problemen waar ze in het dagelijks leven mee te maken krijgen, actief in gemeenschapswerk en werken ze aan het versterken van de positie van vrouwen in de samenleving. FGN steun een tiental van de stuwende krachten van dergelijke vrouwengroepen, de organizers, en hun belangrijkste activiteiten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Buitenlandse schulden
Sociale voorzieningen, zoals onderwijs en gezondheidszorg, zijn slecht toegankelijk voor de armen en een sociaal vangnet voor werkloosheid of ouderdom bestaat niet. Eén van de redenen hiervoor is dat een groot deel van het overheidsbudget naar schuldenaflossing gaat, waardoor er niet voldoende geld overblijft voor sociale voorzieningen. Alleen al voor een ondeugdelijke kerncentrale, die tijdens de Marcos dictatuur werd gebouwd en die nooit gewerkt heeft, moet de overheid dagelijks 7 miljoen peso's (€100.000,00) aan schuldaflossing betalen. Daarom ondersteund FGN (internationale) campagnes voor kwijtschelding van buitenlandse financiële schulden.

Mensenrechten
Ondanks herstel van de democratische rechten in 1986 worden op de Filippijnen mensenrechten nog steeds op grote schaal geschonden en zitten honderden mensen vast op politieke gronden. Middels petities en schrijfacties levert FGN een bijdrage aan de druk op overheidsinstanties om hier een einde aan te maken.

Kledingarbeid(st)ers
In de Filippijnse kledingindustrie staan de arbeidsrechten sterk onder druk vanwege de nog lagere lonen in landen als China en Vietnam. Middels deelname aan de Schone Kleren Kampagne tracht FGN een bijdrage te leveren aan verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, die verder gaat dan alleen de Filippijnen.

En verder…
Middels theatervoorstellingen, muziek en dans, contacten met scholen, leskisten, audiovisuele materialen en publicaties kunnen mensen kennis maken met de Filippijnen. Maar ook door kennis te maken met bezoekers en delegaties uit de Filippijnen, waarvoor FGN programma's organiseert. Het leggen van contacten met mensen en organisaties in de Filippijnen kunnen leiden tot een zinvolle uitwisseling en bijdragen aan onderling begrip en solidariteit.

Meer Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Filippijnengroep Nederland, te Utrecht. Voor meer informatie over de Filippijnen in het Engels kunt u ook terecht op www.philsol.nl (engels).

Filippijnengroep Nederland (FGN)
Nieuw adres en telefoonnummer per 1-11-2011 
Demkaweg 11 BG
3555 HW Utrecht
Tel. 030 - 24 28 127 
E-mail: fgn.nl@planet.nl
Filipijnenmagazine Tambuli: www.tambuli.nl

 


Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
© auteursrecht 2005 Stichting Filippijnen Groep Nederland.